Thư Viện Hình Ảnh

Video Clip

Khối Nhà trẻ

KẾ HOẠCH TUẦN 5 THÁNG 03 Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 01/04/2016 Hoạt động Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Đón trẻ: Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà Thể dục sáng: Tập bài tập thể dục theo nhạc Học và thực hành HĐĐVĐV: Xếp nuối đuôi Phát triển nhận thức NBPB:...
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 03 Từ ngày 21/03/2016 đến ngày 25/03/2016 Hoạt động Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Đón trẻ: Trò chuyện với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà Thể dục sáng: Tập bài tập thể dục theo nhạc Học và thực hành Phát triển TC.KNXH KNXH:...
KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 03 Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 18/03/2016 Hoạt động Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ và trao đổi với phụ huynh về hình của bé ở nhà Thể dục sáng: Tập bài tập thể dục theo nhạc Học và thực hành Phát triển thể chất Tung bóng lên cao Phát...
KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 03 Từ ngày 07/03/2016 đến ngày 11/03/2016 Hoạt động Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Đón trẻ: Trò chuyện với trẻ và trao đổi với phụ huynh về tình hình của bé Thể dục sáng: Tập bài tập thể dục theo nhạcTrẻ Học và thực hành Phát...
KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 03 Từ ngày 29/01/2016 đến ngày 4/03/2016 Hoạt động Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở nhà Thể dục sáng: Tập bài tập thể dục theo nhạc Học và thực hành Phát triển...
  • Hỗ trợ trực tuyến google Hỗ trợ trực tuyến facebook
    Ms Tiến
    0937.124.434
  • Hỗ trợ trực tuyến google Hỗ trợ trực tuyến facebook
    Ms Thịnh
    0907.112.920